Elanslutning
Oskarshamn Energi

Hur mycket kostar det att elansluta din fastighet. Här nedan finner du informationen. 

Anslut till vårt elnät

För att anslutas till vårt elnät behöver du först göra en föranmälan via en behörig elinstallatör. Anmälan görs på en särskild blankett som elinstallatören har.
Nedanstående priser är angivna inklusive moms.

Permanent nyanslutning

Våra avgifter för nyanslutningar har anpassats efter Energimarknadsinspektionens metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A.

Anslutningsavgiften avgörs utifrån en zonmodel, där fågelvägsavståndet till närmaste nätstation och önskad kapacitet (säkringsstorlek) avgör priset. Inom zonerna införs schablonavgifter för genomsnittskostnaderna av en anslutning. Samma anslutningsavgift gäller för alla anslutningar med samma säkringsstorlek.

För installatörer

Anslutningsavgifter 2023

Servissäkring
(A)

Avstånd från nätstation
(meter)

  Grundkostnad
(inkl.moms)
Tilläggskostnad
16-25 0-200   44 375 kr ingen
16-25 200-600   44 375 kr 381 kr/m fr.o.m 200 meter
16-25 600-1200   196 875 kr 909 kr/m fr.o.m 600 meter
16-25 1200-1800   742 125 kr 526 kr/m fr.o.m 1200meter
16-25 1800 -   Begär offert Begär offert
>25 0-   Begär offert Begär offert

Vid avstånd över 1 800 meter från befintligt nätstation görs offereras anslutningsavgiften i varje enskilt fall.

Tillfälliga anläggningar

Nedanstående prislistor är avsedda för tillfälliga leveranser under begränsad tid.

Mätarsäkring

16A

20A 25A 35A 50A 63A 80A 100A 125A 160A 200A
Engångsavgift kr 4575 4575 4575 4575 4575 4575 7775 7775 8600 8600 8600
Fast nätkostnad kr/år 3576 5371 6306 11563 13804 17196 21631 26849 33368 42499 52932
Rörlig nätkostnad öre/kWh 26,7 26,7 26,7 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9

Priserna är inklusive moms

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider