Elnät för företag

Vare sig du är en stor eller liten företagre har vi lösningen för din elförsörjning.

Vi har funnits i över hundra år och tänker finnas en lång tid framöver. Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget Oskarshamn Energi Nät AB och omfattar Oskarshamn stad och omgivande landsbygd.

Distributionen sker därför med såväl mark- som luftledning vid spänningsnivåerna 10 och 0,4 kV. Genom effektiv energianvändning, god service och säker distribution är vi en slagkraftig energipartner som tål jämförelser.
Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider