Vårt miljöengagemang i Oskarshamn

Oskarshamn Energi har en stark miljöprofil och ett hängivet engagemang för miljöfrågor. Bolaget är en viktig kugge i regionen för att bidra till det hållbara samhället.

Miljöpolicy för Oskarshamn Energi

Oskarshamn Energi skall vara ett energiföretag som kännetecknas av högt miljömedvetande och som tillhandahåller produkter och tjänster med liten miljöpåverkan. Miljöfrågorna skall vara en integrerad del i verksamheten och ingå som en del i det ständiga förbättringsarbetet i företaget. Miljöpåverkande föroreningar från verksamheten skall därigenom minskas och förebyggas varvid lagar och bindande krav skall innehållas med god marginal. Genom ansvar samt engagemang ska Oskarshamn Energi skydda miljön samt bidra till processen om det hållbara samhället.

Miljöhänsyn skall vara en viktig parameter vid bedömning av de produkter och tjänster som anskaffas för verksamheten.

Miljöarbetet skall bedrivas med hjälp av miljöledningssystem som stödjer etableringen av en struktur med tydlig ansvarsfördelning och fastställda rutiner.

Ursprungsmärkning

Klimatneutral el

Som kund till Oskarshamn Energi får du koldioxidfri elleverans.
Vår koldioxidfria grundmix består av kärnkraft, vilket bidrar till en minimal miljöpåverkan.
Som ditt lokala energibolag ta vi vårt miljöansvar. Det är viktigt för oss att bidra till en bra närmiljö, nu och för framtidens Oskarshamn.
Vill du själv välja din el-mix så kan vi erbjuda dig följande kraftslag, OskarshamnsEl, SolEl, vattenkraft, vindkraft, biobränsle eller kärnkraft.

Elens ursprung

Nedan kan du se ursprunget för den el Oskarshamn Energi erbjuder.

Det första diagrammet visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle) respektive kärnkraft.

Miljöpåverkan

Nedanstående siffror visar vilken påverkan på miljön som produktionen av den el Oskarshamn Energi AB sålde 2023 medfört i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh.
Ingen hänsyn har tagits till livscykelanalys.
Utsläpp av koldioxid från produktionsfasen: 0 g /kWh
Kärnbränsleavfall: 0,00097g/kWh

ISO 14001:2015

Vår certifiering är ett bevis på att vi har en systematisk metod för att utveckla våra processer och arbetssätt för ständigt förbättring av miljön.

För att behålla vår certifiering så har vi ett ständigt krav på oss att förbättra processer och arbetssätt. Vi är certifierade av ett ackrediterat certifieringsbolag, vilket stärker våra kunders förtroende.

ursprungsmärkning Oskarshamnsenergi
ursprungsmärkning Oskarshamnsenergi
Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider