Nätavgifter
Oskarshamn Energi

Som privatkund betalar du en avgift som baseras på huvudsäkringens storlek.

Elnätsavgifter

Oskarshamn Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i sitt nätområde. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig, mätt i kilowattimmar (kWh), dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din huvudsäkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning.

Överföringsavgift

En stor mängd el går förlorad när den ska transporteras genom elnätet, vilket även kallas för nätförluster. Därför får vi som elnätsbolag köpa in extra el för att kunna leverera den mängd vi har lovat våra kunder. Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för nätförlusterna under transporten av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Vi baserar överföringsavgiften på din uppmätta energianvändning.

Förändrad prismodell för överföringsavgiften

Från och med den 1 januari 2024 baserar vi överföringsavgiften på marknadspriset på el. Den blir spotprisbaserad och kommer att variera från månad till månad. Överföringsavgiften kommer att spegla den verkliga kostnaden för nätförluster, det vill säga när elpriset är lägre blir också överföringsavgiften lägre och motsatt vid högre elpriser.

Energiskatt

Regeringen har beslutat att höja energiskatten från och med den 1 januari 2024 till 53,5 öre/kWh (inklusive moms) från 49 öre/kWh (inklusive moms).

Ladda ner på PDF och läsa mer om våra priser

Ändra eller byta huvudsäkring

Kontakta en behörig elektriker för råd och för att få ändringen utförd. De kontaktar sedan oss i sin tur med en anmälan när ändringen är utförd. När de nya huvudsäkringarna är på plats justerar vi nätavgiften på nästa faktura.

1. Elektrikern skickar in en föranmälan på en ändring/byte av huvudsäkring.

2. Oskarshamn Energi skickar sedan tillbaka ett installationstillstånd till installatören.

3. Installatören skickar sedan färdigamälan till Oskarshamn Energi när arbetet är utfört. 

4. Driftsättning utförs av Oskarshamn Energi.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider