Var ska jag gräva?

Gör rätt från början - Anmäl först gräv sedan

Ledningsvisning är kostnadsfri,dock debiteras förnyad ledningsvisning inom 30 dagar från den ursprungliga till självkostnadspris.

- Tänk på att det är upp till kunden att underhålla och förstärka dessa ledningsmakeringar om det skulle börja försvinna.

Specifika bestämmelser 50 kV-ledningar

Detta är våra mest kritiska och viktigaste ledningar. Särskilda åtgärder krävs därför vid arbete i dess närhet. Innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas i anslutning till 50 kV elledningar ska anmälan göras till 010 - 35 63 400

Bestämmelser om hantering av ledningar

Ledningar får inte flyttas eller på annat sätt behandlas utan samråd med Oskarshamn Energi Nät. Samtliga kablar som påträffas i mark ska betraktas och hanteras som spänningsförande! Anmälan om skadad lednings görs omedelbart,oavsett tid på dygnet, till felanmälan på telefon 010 - 35 63 400 kontorstid, övrig tid: 0491- 202 70

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider