Var ska jag gräva?

Gör rätt från början - Anmäl först gräv sedan

Ledningsvisning är kostnadsfri,dock debiteras förnyad ledningsvisning inom 30 dagar från den ursprungliga till självkostnadspris. Om du inte har begärt utsättning på en kabel kan du bli ersättningsskyldig, t.ex om du gräver av din serviskabel eller någon annan kabel som ägs av Oskarshamn Energi. Tänk på att det är upp till kunden att underhålla och förstärka dessa ledningsmakeringar om det skulle börja försvinna.

 Här kan du gå in och anmäla utsättnig av kabel Ledningskollen

Specifika bestämmelser 50 kV-ledningar

Detta är våra mest kritiska och viktigaste ledningar. Särskilda åtgärder krävs därför vid arbete i dess närhet. Innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas i anslutning till 50 kV elledningar ska anmälan göras till 010- 35 63 400

Bestämmelser om hantering av ledningar

Ledningar får inte flyttas eller på annat sätt behandlas utan samråd med Oskarshamn Energi Nät. Samtliga kablar som påträffas i mark ska betraktas och hanteras som spänningsförande! Anmälan om skadad lednings görs omedelbart, oavsett tid på dygnet, till felanmälan på telefon 010-35 63 400 kontorstid, övrig tid: 0491- 202 70

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider