Elanslutning
Oskarshamn Energi

Hur mycket kostar det att elansluta din fastighet. Här nedan finner du informationen. 

Anslut till vårt elnät

För att anslutas eller gör förändringar i din elanläggning som ska eller är ansluten till vårt elnät. Gör enligt nedanstående punkter. 

1. Vänd dig först till en behörig elinstallatör

2. Den behöriga elinstallatören skickar in en föranmälan till Oskarshamn Energi.

3. Elinstallatören utför arbetet i ditt hem/lokal.

4. Elinstallatören skickar in färdiganmälan till Oskarshamn Energi när arbetet är utfört. 

5. Driftsättning utförs av Oskarshamn Energi.

Permanent nyanslutning

Våra avgifter för nyanslutningar har anpassats efter Energimarknadsinspektionens metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A.

Anslutningsavgiften avgörs utifrån en zonmodel, där fågelvägsavståndet till närmaste nätstation och önskad kapacitet (säkringsstorlek) avgör priset. Inom zonerna införs schablonavgifter för genomsnittskostnaderna av en anslutning. Samma anslutningsavgift gäller för alla anslutningar med samma säkringsstorlek.

För installatörer

Kostnad för anslutning

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider