Fjärrvärmepriser företag

Som fjärrvärmekund kan du känna dig trygg med ett stabilt prisläge. Fjärrvärme från oss ska alltid vara ditt bästa alternativ på värmemarknaden.

Från 1 januari 2018 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme. Huvudsyftet är att på ett rättvist sätt spegla din användning av den fjärrvärme som levereras till dig.
Du kommer att ha större möjlighet än tidigare att påverka din värmekostnad genom förbättringar och energieffektiviseringar i din fastighet. Detta tjänar både du och miljön på. I denna folder förklarar vi de olika delarna i prismodellen och ger exempel på hur du kan spara energi och samtidigt sänka din värmekostnad.

Anslutningskostnad

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärmenätet räknas fram utifrån den investering Oskarshamn Energi får göra för att bygga ut nätet till kunden. Priset varierar därmed beroende på hur långt det är att gräva och hur arbetet kan utföras. Kontakta oss gärna för offert på fjärrvärmeinkoppling.
 
I anslutningskostnaden ingår normalt:
- anslutning till fjärrvärmenätet inklusive installationsarbete
- schaktning och grovåterställning av markytan
- servisledning
 
Offereras separat:
- abonnentcentral med fjärrvärmeväxlare, styrreglering och expansionskärl
- två års garanti
- driftsättning och utbildning
- självriskeliminering (2 år under garantitiden)

Översikt av nya prismodellen

Ditt fjärrvärmepris består av tre delar
prismodell fjärrvärmepris
Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider