Vår anläggning i Oskarshamn

I en kraftvärmeläggning produceras el och värme. På så sätt nyttjar man energiinnehållet i bränslet bättre.

Om Solkustens kraftvärmeanläggning

Själva kraftvärmeanläggningen påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver en turbin, som i sin tur driver en generator som alstrar förnybar el för vidare transport ut i elnätet.

Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmesystemet som i sin tur värmer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna.

Värmen leds till kunderna via värmerör nedgrävda i marken.

Kraftvärme är både effektivare och miljövänligare än många andra sätt att producera el och värme.

 

Här kan du läsa våra miljövärden 2022

Ren fakta

Driftsatt: 2015

Investeringskostnad: < 300 MSEK

Bränsle: Restprodukter från skogsindustrin såsom skogsflis, bark och spån

Effekt: 17,7 MW värme , 4 MW el & 4 MW rökgaskondensering

Produktionsvolym: Fjärrvärme 100 GWh, vilket motsvarar uppvärmning till ca 7000 villor eller 70% av stadens fjärrvärme

El 19 GWh, vilket motsvarar hushållsel till ca 2300 kunder

Om Värmeverket

Värmeverk är en teknisk anläggning för storskalig produktion av värme, vanligtvis i form av hetvatten för användning i ett fjärrvärmesystem. Storleken kan variera kraftigt, från att bara förse enstaka bostadsområden med värme till att värma upp hela städer. Anläggningen är mindre tekniskt avancerad än ett kraftvärmeverk, som förutom värme även producerar elektricitet.

Den vanligaste värmekällan är förbränning av olika bränslen såsom skogsflis, bark och spån.

Ren fakta

Driftsatt: 2001

Investeringskostnad: < 40 MSEK

Bränsle: Restprodukter från skogsindustrin såsom skogsflis, bark och spån

Effekt: 7 MW värme 2 MW rökgaskondensering

Produktionsvolym: 49 GWh

Anläggningen i Oskarshamn

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider