Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme produceras vanligen i ett värmeverk där vattnet värms upp genom att man förbränner ett bränsle. När hetvattnet lämnar kraftvärmeverket håller det mellan 70-120 C.

Via en fjärrvärmecentral i fastigheten överförs värmeenergin till husets eget värmesystem, till element och uppvärmningen av varmvattnet. Fjärrvärmecentralen kräver nästan ingen tillsyn eller underhåll och tar litet utrymme i anspråk.

Fjärrvärme är ett slutet system. Efter att ha lämnat över värme till våra kunder återvänder vattnet i returledningar till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Fjärrvärme i ditt hus

När du går över till fjärrvärme installeras en fjärrvärmecentral som kräver betydligt mindre utrymme än t ex. en oljepanna. I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare, en för varmvatten till kranarna och en för elementen.

Värmeväxlaren fungerar så att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar som har god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem, där det vatten som ska värmas cirkulerar. När rören är nergrävda och markytan ställts iordning försvinner snart spåren av ingreppet.

Läs mer om fjärrvärme på energiforetagen.se

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider