Elnät
Transport av el till ditt hem

Vare sig du bor i villa, lägenhet eller bara är här några veckor om året i frtidshuset, har vi lösningen för din elförsörjning. Vi har funnits i över hundra år och tänker finnas en lång tid framöver.

 

Oskarshamn Energi

Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget Oskarshamn Energi Nät AB och omfattar Oskarshamn stad och omgivande landsbygd. Distributionen sker därför med såväl mark- som luftledning vid spänningsnivåerna 10 och 0,4 kV.

Genom effektiv energianvändning, god service och säker distribution är vi en slagkraftig energipartner som tål jämförelser.

Elnätsinvesteringar

Vi investerar och underhåller elnätet kontinuerligt för att bibehålla en hög leveranssäkerhet.

Elektrifieringen ställer höga krav på oss elbolag och vi arbetar löpande med att förbereda vårt nät för lokalt producerad el, så som el från solceller och vindproduktion.

Utvecklingen med elbilar gör även att vi måste förstärka elnätet för laddinfrastruktur.

Övervakningsplan

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider