Anslut ditt hus till fjärrvärme

Det är enkelt att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Finns det fjärrvärmeledningar i ditt område går det både fort och smidigt att ansluta sig.

Enkelt att skaffa fjärrvärme

Fjärrvärmenätet utökas ständigt. Det är enkelt att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Finns det fjärrvärmeledningar i ditt område går det både fort och smidigt att ansluta sig. Väl ansluten har du en bekymmersfri och miljövänlig värmeförsörjning. Idag är det ca 270 villor, 4700 lägenheter och 43 fastigheter som värms upp med fjärrvärme.

Finns inte fjärrvärme i området där du bor och ni är flera som är intresserade, gör vi en kostnadsbedömning om det är möjligt att gå fram med ny fjärrvärmekulvert.

Fjärrvärmeträffar

För att ge dig en bra bild, av vad vi på Oskarshamn Energi AB gör och står för, bjuder vi med jämna mellanrum in till fjärrvärmeträffar. På träffarna bjuder vi våra kunder på någon enklare förtäring och att lyssna till någon föreläsning om energi. Det finns naturligtvis utrymme för diskussioner med oss och andra som har fjärrvärme under träffarna.

Anslutningskostnad

Grundkostnaden för inkoppling till fjärrvärmenätet är 75 000 kr (inkl. moms).

Beroende på olika förutsättningar kan det tillkomma avgift utöver grundpriset. För kostnadsförslag kontakta oss eller fyll i intresseanmälan för fjärrvärme.

I grundkostnaden för inkoppling ingår:

  • anslutning till fjärrvärmenätet inklusive installationsarbete
  • schaktning och grovåterställning av markytan
  • servisledning
  • abonnentcentral med fjärrvärmeväxlare, styrreglering och expansionskärl
  • två års garanti
  • driftsättning och utbildning
  • självriskeliminering (2 år under garantitiden)

Vi kan även ombesörja att t.ex. ta bort den gamla pannan och om det finns en gammal oljetank kan vi sanera och ta bort denna. Kontakta oss för offert.

För dig som kan utnyttja ROT-avdrag

ROT-avdraget medför en rabattering av arbetskostnaden vid anslutning till Oskarshamn Energis fjärrvärmenät för konsumenter.

Reglerna medger skattereduktion med 30% av arbetskostnaden, dock max 50 000kr.

Rotavdrag

Ger 30% i avdrag

ROT-avdraget medför en rabattering av anslutningskostnaden
med 30% vid anslutning till Oskarshamn Energis fjärrvärmenät.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider