Kabelvisning

Behöver du få platsen uppmärkt för att kunna utföra vissa av arbeten?

Hör alltid av dig innan du gräver

Behöver du utsättning av ledningar för el, fjärrvärme eller bredband?

I den kostnadsfria webbtjänsten Ledningskollen.se kan du som planerar att gräva, schakta eller spränga få omgående besked om vem som har olika typer av infrastruktur nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde.

Tjänsten fungerar för både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner och andra som planerar att gräva, schakta eller spränga på en specifik plats.

Infomationsblad

Bestämmelser för arbete nära kablar och elanläggningar

Om du gräver utan att kolla

Det är inte roligt att gräva av en ledning, skador kan uppstå som stör både industrin och samhällsviktiga funktioner så som sjukhus m.m.
Ex. Om du skadar en kabel och ett strömavbrott uppstår så kan det störa produktionen för en industri under lång tid framöver med stora kostnader som följd.

Om du chansar och gräver utan att kolla i förväg, kan du bli skadeståndsskyldig om det skulle uppstå skador. Vid allvarligare fall kan det bli tal om rättsliga åtgärder. Se till att ha gott om framförhållning och kontrollera innan du sätter igång, vare sig du gräver själv eller ger uppdraget till ett företag. För att hjälpa dig att undvika att skada elanläggningar så har vi tagit fram "Bestämmelser för arbete nära kablar och elanläggningar".

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider