Mikroproduktion

Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk.
Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön.

Egen el

Nu har du möjlighet att starta din egen elproduktionsanläggning och sälja din el till Oskarshamn Energi. För att sälja din el till oss förutsätts att du också är köpare av el hos oss. Elproduktionsanläggningen får vara på högst 43,5 kW. Din elproduktionsanläggning ska drivas av antingen vind eller solceller.

Energimyndighetens webbsida kan du få mer information om vind och sol.

När du vill sälja din egen el

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av elhandelsbolag.


Väljer du att skriva avtal om köp av överskottsel med Oskarshamn Energi betalar vi samma som elbörsen Nord Pools spotpris i Elområde 4, för den timme då produktionen skett, minus ett avdrag om 4 öre per kilowattimme. Ersättningen för överskottselen utbetalas varje månad i efterskott.

Elcertifikat

Du kan erhålla elcertifikat för den el du producerar. För mer information se Energimyndighetens hemsida.

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför.

Teckna elavtal här!

Vilket elavtal passar dig bäst? Vi hjälper dig att få ett bättre elpris!

Du vet väl om att du kan få en skattereduktion på den elen som du matar in på elnätet?

Gå in på skatteverkets hemsida för att läsa mer.
Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider