Överskottsel, Sälja el

Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer att investera i solceller. Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön.

När du vill sälja din egen el

För att sälja din el till oss förutsätts att du också är köpare av el hos oss. Försäljningen av el måste således ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Det är viktigt att du gör ett aktivt val av elhandelsbolag.

Väljer du att skriva avtal om köp av överskottsel med Oskarshamn Energi betalar vi samma som elbörsen Nord Pools spotpris för aktuellt elområde, för den timme då produktionen skett. Ersättningen för överskottselen utbetalas varje månad i efterskott.

Elcertifikat

Du kan erhålla elcertifikat för den el du producerar. För mer information se Energimyndighetens hemsida.

Teckna elavtal här!

Vilket elavtal passar dig bäst? Vi hjälper dig att få ett bättre elpris!

Tillämpningsbestämmelserna

Särskilda villkor produktion elnät lågspänning från 80A

Tekniska riktlinjer

Producerar du el från solceller så kallad mikroproduktion, kan du få ersättning av Oskarshamn Energi Nät för ditt överskott.

Om du ansluter din anläggning till Oskarshamn Energi Nät och börjar producera energi kommer ditt uttag från elnätet att minska.
Normalt sätt producerar du inte mer än vad du gör av med vilket resulterar i en mindre elräkning.
Om produktionen blir högre än du konsumerar levererar du ut energi på elnätet.

Denna energi mäts kostnadsfritt av vår mätare så att du får din ersättning.
Ersättningen från nätbolaget är en produktionsersättning för den nätnytta du gör.

För att kunna bli mikroproducent krävs en del tekniska krav och villkor.

  • Produktionsanläggning skall vara CE-märkt och uppfyller SS-EN50438
  • Se till att produktionsanläggningen inte överstiger en effekt på 43,5 kW
  • Installation av anläggningen som fast installation. Den ska utföras av en behörig installatör.
  • Produktionsanläggningen får inte producera mer kWh än vad du själv gör av med på ett år.
  • Produktionskällan ska vara solceller eller små vindkraftverk.
  • Abonnemanget får inte vara större än 63 A.
  • Inmatning på elnätet ska ske i samma punkt som du tar ut på elnätet.

Ersättning & avgifter

Nätanslutningsavgift

Om du redan har en tillräcklig elanslutning till elnätet, behöver du inte betala något i nätanslutningsavgift. Om du skulle behöva en ny nätanslutning eller om den du har behöver förstärkas, tillkommer en extra avgift. Hur det blir i ditt fall kan vi svara på först när din elinstallatör skickar in en föranmälan med uppgifter om din produktionsanläggning. Då skickar vi ut en offert till dig, när du har godkänt denna kan arbetet påbörjas.

Nätnyttoersättning

Du får betalt för den nätnytta du bidrar med. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt elnät tack vare din elproduktion. För närvarande är ersättningen 6,7 öre/kWh utmatad el exkl.moms.

Elcertifikat

Du kan erhålla elcertifikat för den el du producerar.
För mer information se Energimyndighetens hemsida.

Elnätsavtal för överskottsel

Som mikroproducent behöver du starta ett separat elnätsavtal för din elproduktion. Som mikroproducent betalar du ingen fast avgift för ditt elnätsavtal som berör överskottselen.

Moms

OM du är momspliktig tillkommer moms på ersättningen, se skatteregler för momspliktiga på Skatteverkets hemsida.
OM du INTE är momspliktig utbetalas ersättningen för överskottselen exklusive moms, se skatteregler för solceller på privatbostad på Skatteverkets hemsida.

Skattereduktion

Om du matar in el på elnätet kan du få skattereduktion från Skattemyndigheten. Oskarshamn Energi Nät skickar i januari en kontrolluppgift till Skatteverket som anger hur mycket överskottsel din solcellsanläggning matat ut på elnätet under föregående kalenderår. Du kommer därefter, till nästkommande deklaration, få ett underlag från Skatteverket som anger hur stor din skattereduktion blir. Beloppet är 60 öre/kWh, och högst 30.000 kWh/år som ligger till grund för skattereduktionen.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider